تحقیق و توسعه

آغاز فعالیت بخش تحقیق و توسعه در گروه تولیدی اروم چکاوک

 

اولین طرح تحقیقاتی در اردیبهشت ماه 1397 در واحد 35000 قطعه ای مادری نیما پر اجرا شد.

 

رویکرد فعالیت های بخش تحقیق و توسعه

 

بعد از اجرا موفق اولین طرح تحقیقاتی تصمیم بر ایجاد بخش تحقیق و توسعه و تعریف رویکرد های این بخش به شرح ذیل گرفته شد:

 

 1. استفاده از متدهای مدیریتی برای افزایش بهره وری بدون تحمیل هزینه به گروه
 2. همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی
 3. همکاری با شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از فن آوری های نوین و حمایت از این شرکت ها
 4. برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان گروه جهت افزایش کارایی و مهارت همکاران

 

برنامه های انجام شده

 

 • پن بندی سالن و آماده سازی جهت اجرای طرح های تحقیقاتی در واحد های نیماپر، سپهر غرب و پروتئین بخش قلعه
 • اجرای طرح های پژوهشی ابتدا در واحد های آزمایشی، تست مجدد نتایج در واحد های پایلوت و در نهایت تعمیم به کل واحد های مالکیتی و مشارکتی گروه
 • برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان و مرغداران مشارکت کننده گروه
 • امضا تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
 • اعلام نیازهای تحقیقاتی و آموزشی به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

برنامه های آینده بخش تحقیق و توسعه

 

 • اجرای طرح های تحقیقاتی در قالب تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
 • اجرای دوره های آموزشی در قالب تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

سایت های مرتبط

گروه تولیدی بهپرور

گروه تولیدی بهپرور آریا

اتاق بازرگانی

اتحادیه مرغداران گوشتی ایران

دامپزشکی