News

حضور مدیریت اروم چکاوک در جلسه فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان غربی در سوریه

 
فرصت های سرمایه گذاری در سوریه شناسایی می شود

گروه تولیدی اروم چکاوک - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی از برگزاری جلسه بررسی فرصت های سرمایه گذاری استان در سوریه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی اروم چکاوک به نقل از خبرگزاری مهر، رضا حسینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه بررسی فرصت های سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی در کشور سوریه خبر داد.

وی ادامه داد: امروز جلسه ای با حضور تجار، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی استان در رابطه با بررسی فرصت های سرمایه گذاری و شناسایی نیاز بازار کشور سوریه برگزار شد.

وی افزود: در مقطع کنونی به فضل الهی، شاهد برقراری امنیت در کشور سوریه هستیم و به پاس تلاش های جمهوری اسلامی در ایجاد این امنیت، کشور و مردم سوریه بسیار علاقمند به همکاری با ایران در بازسازی سوریه هستند.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: برای استان آذربایجان غربی نیز هم در جهت کمک به مردم سوریه و هم سهم‌بری از بازار سوریه، برنامه ریزی داریم که در این راستا هیئتی متشکل از بخش دولتی و بخش خصوصی استان، برای شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری و نیاز بازار سوریه، تا پایان سال به این کشور اعزام خواهد شد.

وی تصریح کرد: حوزه ساخت و سازهای ساختمانی و تاسیسات، حوزه تولیدات مواد غذایی، همکاری های صنعتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد شبکه های آبرسانی، ایجاد پست های جدید خطوط انتقال برق و بازسازی زیرساخت های سوریه از زمینه هایی است که تجار، تولیدکنندگان، پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی استان می توانند روی آن ها برنامه ریزی کنند. 

تاثیر محدودیت غذایی در سنین اولیه و رشد جبرانی بر صفات لاشه جوجه ھای گوشتی

تاثیر محدودیت غذایی در سنین اولیه و رشد جبرانی متعاقب آن بر صفات لاشه جوجه ھای گوشتی

به کوشش آیدین اسدی (کارشناس ارشد زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ اروم چکاوک) و مصطفی هناره (معاون مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانغربی)

به نظر می رسد 85 تا 90 درصد بهبود رشد جوجه های گوشتی به دلیل برنامه های اصلاح نژادی میباشد. به دلیل آنكه در اثر برنامه اصلاح نژادی، اندازه قلب و سیستم تنفسی افزایش نیافته است، جوجه های گوشتی در تامین اكسیژن مورد نیاز جهت نگهداری رشد مشكل دارند. این امر سبب بروز عارضه ای به نام آسیت میشود كه ویژگی آن تجمع مایع زرد رنگ در حفره شكمی است . این مایع شفاف در اصل پلاسما و لنفی است كه در پاسخ به تامین نیاز اكسیژنی بافتها از كبد تراوش میشود (Julian 2005 ). در جوجه های گوشتی با رشد سریع، افزایش جریان خون به منظور تامین اكسیژن مورد نیاز برای سوخت و ساز سبب افزایش فشار خون مورد نیاز برای انتقال خون از طریق مویرگهای خونی در ششها می شود . افزایش بار كاری سمت راست قلب سبب ناتوانی بطن راست و بروز آسیت می شود (Aftab و همکاران 2005، Currie 1999 و Julian 1993). به دلیل آنكه عارضه آسیت عمدتا در جوجه های گوشتی با رشد سریع اتفاق می افتد پیشنهاد شده که برای کاهش این مشکلات از محدودیت خوراکی استفاده گردد. به محروم کردن پرندگان به ویژه جوجه های گوشتی با رشد سریع از دسترسی کامل به مواد مغذی مورد نیاز رشد طبیعی،  محدودیت غذایی گفته میشود که به دو دسته محدودیت غذایی کمی و کیفی طبقه بندی شده است. محدودیت مواد مغذی معمولاً برای حل مشكلاتی که با سرعت رشد سریع در اوایل زندگی جوجه های گوشتی همراه هستند مثل افزایش ذخیره چربی بدن، افزایش شیوع بیماریهای اسكلتی، افزایش شیوع اختلالات متابولیكی و افزایش مرگ و میر وهمچنین بهبود ضریب تبدیل به کار برده میشود. محدودیت غذایی زود هنگام در جوجه های گوشتی برای تحریک رسیدن به رشد و راندمان استفاده از خوراک به کار برده شده است، در حالی که پاسخ به محدودیت غذایی به مدت زمان اعمال محدودیت غذایی بستگی دارد. طولانی شدن محدودیت غذایی، پتانسیل رشد جبرانی را کم میکند (ختانی و همكاران 2009 ).

به طور کلی، پتانسیل برنامه‌های محدودیت خوراکی به‌عنوان یک ابزار مدیریتی با کاهش بروز بیمار‌های متابولیکی، کاهش تجمع چربی در لاشه، کاهش احتیاجات نگهداری و بهبود ضریب تبدیل خوراک در تولید جوجه‌های گوشتی همراه است. هم‌چنین می‌تواند منجر به صرفه‌جویی اقتصادی در هزینه‌ی خوراک جوجه‌های گوشتی شود بنابراین این برنامه‌ها می‌تواند در تولید طیور گوشتی مفید باشد.

این آزمایش در واحد نیما پر شرکت اروم چکاوک با 600 قطعه جوجه یک روزه گوشتی آربوآکرز در قالب 3 تیمار انجام گردید. هر تیمار دارای 4 تکرار و 50 قطعه جوجه با میانگین وزن 5/ 44 گرم در هر تکرار بود که به طور تصادفی درون پن ها قرار گرفتند. جیره غذایی بر اساس توصیه انجمن تحقیقات ملی (1994 National Research Council) و راهنمای پرورش آربوآکرز بر پایه ذرت و سویا تنظیم شد. دسترسی به آب و غذا برای تمامی جوجه ها آزاد بود. اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره ها در تیمارهای آزمایشی و شاهد یكسان بود و تیمارهای آزمایشی فقط از نظر مدت و نوع محرومیت متفاوت بودند. گروه شاهد از اول تا آخر دوره بدون محدویت غذایی پرورش داده شدند. دو تیمار آزمایشی دیگر به ترتیب محدودیت غذایی یک روز در میان از سن 9 تا 18 روزگی و از 19 روزگی تا 42 روزگی تغذیه آزاد صورت گرفته و محدودیت غذایی 20 درصدی از سن 22 روزگی بمدت 14 روز یعنی تا سن 35 روزگی اعمال گردیده و از 36 روزگی تا 42 روزگی تغذیه آزاد صورت گرفت.  برنامه های بهداشتی براساس مقررات شرکت اروم چکاوک انجام شد. از پوشال چوب به عنوان بستر و نوردهی دائمی استفاده گردید. در پایان دوره از هر تکرار هر تیمار دو قطعه جوجه (یک خروس و یک مرغ) به تصادف انتخاب گردید بطوریکه وزن آنها نزدیک به میانگین تیمار باشد. وزن زنده جوجه ها اندازه گیری شده و پس از وزن کشی ذبح شدند و پس از پرکنی و تخلیه امعاء و احشاء مجددا توزین و راندمان لاشه از تقسیم وزن لاشه به وزن زنده محاسبه گردید. قطعات لاشه شامل: ران، سینه، بالها، گردن و  پشت تفکیک و توزین گردیده و درصد آنها نسبت به وزن زنده و وزن لاشه محاسبه گردید. اعماء و احشاء خوراکی شامل: قلب، جگر و سنگدان توزین و درصد آنها نسبت به وزن لاشه تعیین گردید.

در این بررسی در رابطه با صفات لاشه می توان گفت جهت کاهش درصد چربی حفره بطنی که بعنوان یک صفت منفی شناخته   می شود ( زیرا با افزایش درصد چربی حفره بطنی ضریب تبدیل غذایی بشدت زیاد می شود یعنی حیوان مواد مغذی بیشتری را مصرف می کند ولی افزایش وزن چندانی ندارد در نتیجه هزینه تغذیه افزایش یافته و در نهایت سودآوری واحد کاهش می یابد)، استفاده از سیستم محدودیت غذایی یک روز در میان مفید خواهد بود.

همچنین در صورتیکه گوشت حاصل از کشتار بصورت قطعه بندی شده بفروش خواهد رسید، می توان با استفاده از روش 20% محدودیت ، درصد ران به وزن زنده و لاشه را افزایش داد. درصد سینه در روش تغذیه آزاد از همه بیشتر است. بنابراین اگر درصد سینه بالاتر مد نظر باشد روش تغذیه آزاد توصیه می گردد.

 

شکل 1- روند تغییر در میانگین وزن زنده در تیمارهای مورد مطالعه

 

شکل 2- روند تغییر در میانگین وزن لاشه در تیمارهای مورد مطالعه

 

شکل 3- روند تغییر در میانگین راندمان لاشه در تیمارهای مورد مطالعه

  

شکل 4- روند تغییر در میانگین درصد چربی حفره بطنی نسبت به وزن لاشه در تیمارهای مورد مطالعه

 

شکل 5- روند تغییر در میانگین درصد ران نسبت به وزن لاشه در تیمارهای مورد مطالعه

 

شکل 6- روند تغییر در میانگین درصد سینه نسبت به وزن لاشه در تیمارهای مورد مطالعه

 

جدول 1- میانگین وزن زنده، وزن لاشه و راندمان لاشه در تیمارهای مختلف

 

وزن زنده (گرم)

وزن لاشه (گرم)

راندمان لاشه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

یک روز در میان

2063

133

1065

86

60.95

1.74

تغذیه آزاد

2237

59

1368

38

61.14

0.53

20% محدودیت

2273

95

1390

63

61.12

0.41

 

جدول 2- میانگین درصد چربی حفره بطنی به وزن لاشه، درصد ران به وزن لاشه و درصد سینه به وزن لاشه در تیمارهای مختلف

 

درصد چربی حفره بطنی به وزن لاشه

درصد ران به وزن لاشه

درصد سینه به وزن لاشه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

یک روز در میان

1.50

0.26

29

0.48

36.93

0.69

تغذیه آزاد

3.45

0.32

31

0.63

38.44

1.06

20% محدودیت

2.51

0.26

31

0.72

37.81

0.73

 

به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که محرومیت غذایی و رشد جبرانی متعاقب آن می تواند صفات لاشه جوجه های گوشتی را تحت تاثیر قرار دهد ولی براساس استراتژی مدیریتی می توان روشهای متفاوت محدودیت غذایی را بکار بست. در صورتی که هدف کاهش درصد چربی حفره بطنی (که بعنوان یک صفت منفی شناخته   می شود) باشد، استفاده از محدودیت یک روز در میان توصیه می گردد. می توان با استفاده از روش 20% محدودیت ، درصد ران به وزن زنده و لاشه را افزایش داد. درصد سینه در روش تغذیه آزاد از همه بیشتر است. بنابراین اگر درصد سینه بالاتر مد نظر باشد روش تغذیه آزاد توصیه می گردد.

 

منابع

Aftab, U. and A. A. Khan. 2005. Strategies to alleviate the incidence of ascites in broilers: a review. Braz. J.Poultry Sci. 7:199-204.

Benschop, D., 2000. Compensatory growth in ruminants-an overview. Proceedings of the 2000 Course in Ruminant Digestion and  Metabolism ANSC 6260. University of Gulph, Ontario, pp: 1-16.

Currie, R. J. W. 1999. Ascites in poultry: recent investigations. Avian Pathol. 28:313-326.

Julian, R. J. 1993. Ascites in poultry. Avian Pathol. 22:419-454.

Khetani TL, Nkukwana TT and Chimonyo M, 2009. Effect of quantitative feed restriction on broiler performance. J Trop Anim Health Prod 41: 379-384

Oyedeji, J.O. and J.O. Atteh, 2005. Response of carcass yield of early food restricted broilers. Br. broilers to feeding manipulations. Inter. J. Pou. Sci., 4(2): 91-95.

Plavnik, I. and S. Hurwitz, 1988a. Early feed restriction in chicks: Effects of age, duration and Sex. Poultry Sc., 67: 1407-1413.

Susbilla, P.J., T.L. Frankel, G. Parkinson and Appl. Poult. Res., 1: 1-5.

Wilson, P.N. and D.F. Osbourn, 1960. Compensatory growth after undernutrition in mammals and birds. Bio. Rev., 35: 325-3633.

پنج درصد تولید طیور گوشتی «بدون آنتی بیوتیک» است

گروه تولیدی اروم چکاوک - در راستای سالم‌سازی پروتئین مصرفی مردم 5 درصد از کل تولید طیور گوشتی در آذربایجان غربی به تولید «مرغ بدون آنتی بیوتیک» اختصاص می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی اروم چکاوک به نقل از باریش، کامیار داهیم، مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اظهار داشت: در راستای تحقق سیاست دولت برای سالم‌سازی پروتئین مصرفی در کشور مرغ سبز یا مرغ بدون آنتی بیوتیک در آذربایجان غربی تولید می‌شود.

وی در توضیح نحوه تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در استان، گفت: مرغ سبز در واقع استفاده از تیره‌های بدون مصرف آنتی‌بیوتیک در تغذیه طیور گوشتی است که در چندین سال است در کشور تولید آن مورد توجه قرار گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به استقبال گسترده مردم از مرغ سبز، به آغاز تولید آن در استان نیز اشاره کرد و افزود: پرورش مرغ گوشتی با این روش حداکثر تا سن چهل روزه‌گی است و بعد از طی این مدت مرغ، بدون مصرف هیچ گونه آنتی بیوتیک اعم از تزریقی، آشامیدنی و یا حتی در داخل دان مصرفی وارد بازار مصرف می‌شود.

داهیم خاطرنشان کرد: برای اطمینان از صحت عدم استفاده از هر گونه آنتی‌بیوتیک در پرورش مرغ در سه زمان مختلف در طول چهل روز مدت پرورش نمونه برداری‌ها از روی گوشت مرغ انجام می‌شود و در هر مرحله اگر مصرف آنتی‌بیوتیک تأیید شود از ورود آن به بازار با برند مرغ سبز جلوگیری شده و به عنوان گوشت مرغ عادی در بازار توزیع می‌شود.

وی با تاکید بر این مطلب که تمامی واحدهای تولیدکننده گوشت مرغ با برند سبز در قرنطینه کامل هستند چون در برخی موارد حتی واکسن‌ نیز تزریق نمی‌شود، اضافه کرد: هیچ‌گونه ورود و خروج غیرمعمول در هنگام تولید این مرغ در واحدهای تولیدی انجام نمی‌گیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر در آذربایجان غربی 7 واحد پرورش مرغ سبز در شهرهای ارومیه، مهاباد و نقده با ظرفیت‌های متفاوت فعال هستند، خاطرنشان کرد: 5 درصد از پرورش و تولیدکل مرغ استان به صورت مرغ سبز یا بدون آنتی‌بیوتیک خواهد بود.

داهیم ادامه داد: در حال حاضر 50 هزار تن در کل استان پرورش مرغ گوشتی در طول سال انجام می‌گیرد که از این رقم 3 هزار تن مربوط به تولید مرغ به روش بدون آنتی‌بیوتیک یا همان مرغ سبز می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی، در تشریح قیمت نهایی عرضه مرغ سبز در بازار، تصریح کرد: در حال حاضر مرغ‌های عادی 50 تا 60 روز مرحله عرضه به بازارشان طول می‌کشد، اما سن کشتار مرغ سبز زودتر از مرغ عادی و 40 روزه است و به تبع میزان چربی‌های غیرمفید مرغ‌های عادی در نیمچه‌های گوشتی بدون آنتی‌بیوتیک دیده نمی‌شود، برهمین اساس، قیمت آن 15 تا 20 درصد ممکن است بیشتر از مرغ‌های عادی باشد.

 

 توضیحات اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی در رابطه با سبز شدن عضله سینه برخی مرغ ها

گروه تولیدی اروم چکاوک - روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی درخصوص انتشار تصاویری در فضای مجازی با موضوع سبز شدن عضله عمقی سینه مرغ، مطالبی در راستای تنویر اذهان عمومی در این زمینه منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی اروم چکاوک، دکتر سید غلامرضا ملکی معاون سلامت اداره کل با اعلام این مطلب گفت: سبز شدن عضلات سینه مرغ تنها یک سندرم ناشی از کاهش خون رسانی کامل ( کم خونی ) به عضله عمقی سینه است که سبب تحلیل رفتگی و بافت مردگی می گردد و این موضوع هیچ گونه ارتباطی با عفونت و بیماری میکروبی و … ندارد.
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان گفت : در این سندرم فیبرهای ماهیچه ای دچار کمبود اکسیژن می شوند که روی بافت ماهیچه، بویژه عضله سینه ای عمقی و رنگ آن تاثیر می گذارد ( پر خونی، قرمز پررنگ تا سبز کامل مشاهده می شود ) که بسته به شدت اثر، قسمت میانی و یا کل یکی از طرفین عضلات داخل سینه یا دو عضله را درگیر نماید.
وی با اشاره به نظارت بهداشتی مستمر بازرسین بهداشتی در کشتارگاه های صنعتی طیور در سطح استان بر روند کشتار افزود: این عارضه در ظاهر مرغ قابل تشخیص نیست و فقط در هنگام برش و قطعه بندی ناحیه سینه قابل رویت است.
دکتر ملکی به مصرف کننده گان توصیه کرد: در صورت مشاهده این عارضه در مرغ اگر گوشت مرغ بوی نامطبوعی نداشته باشد می توانند قسمت تغییر رنگ داده شده را جدا سازی و بقیه را مصرف کنند چرا که عضله سبز هیچ گونه خطری برای سلامت ندارد.
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی در پایان تاکید نمود: شهروندان فرآورده های پروتئینی مورد نیاز خود را از مراکز مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند و در صورت داشتن هر گونه سوال انتقاد و پیشنهاد با روابط عمومی اداره کل و یا شبکه های دامپزشکی تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی نیز خاطر نشان شد، انتشار فایل‌های تصویری و متن‌های منتشر شده در فضای مجازی که مبتنی بر نشر اکاذیب توسط افراد غیرکارشناس است، تنها موجب تشویش اذهان عمومی و موجب ضربه به صنعت پرورش طیور کشور و کاهش مصرف مرغ در جامعه می شود.

  تأثیر عجیب سوپ مرغ در سرماخوردگی!

 
 
گروه تولیدی اروم چکاوک - آخرین تحقیقات علمی نشان می دهند که سوپ مرغ می تواند راهی برای رهایی از نخستین نشانه‌های آنفلوآنزا و سرما‌خوردگی باشد.

به گزارش گروه تولیدی اروم چکاوک به نقل از  مهر، یک گروه از محققان آمریکایی با انتشار مقاله ای در مجله آمریکایی درمان شناسی نشان دادند که "کارنوسین"، یک ماده تشکیل دهنده سوپ مرغ می تواند به سیستم ایمنی بدن کمک کند تا با نخستین مراحل آنفلوآنزا مبارزه کند.

این درحالی است که نویسندگان این مقاله اظهار داشتند که مزیت این ماده به محض دفع سوپ توسط بدن از بین می رد، به این معنا است که هنگام سرماخوردگی باید به یک منبع بی پایان سوپ مرغ دسترسی داشته باشید.

این نخستین باری نبود که تأثیر سوپ مرغ در سرماخوردگی مورد بررسی قرار می گرفت. بیش از یک دهه پیش، دکتر استفان رینارد از مرکز پزشکی دانشگاه نبرسکا می خواست بفهمد که چرا دستور سوپ مرغ همسرش که طی نسلها به وی منتقل شده بود اینقدر شفا بخش است.

سوپ مرغ به عنوان یک ابرغذا

وی با استفاده از نمونه خونهای داوطلبان نشان داد که این سوپ از حرکت متداولترین نوع سلولهای خونی جلوگیری می کند؛ این گلبول های سفید خون نوتروفیل هستند و با عفونت مبارزه می کند.

دکتر رینارد این نظریه را ارائه داد که سوپ مرغ با ممانعت از حرکت این سلولهای مبارز با عفونت در بدن به کاهش علائم تنفسی آنفلوآنزا کمک می کند. آنچه وی نتوانسته بود شناسایی کند، محتویات دقیق سوپ بود که موجب تأثیر آن در مقابل سرما خوردگی می شود.

محققان سوپی را که دربرگیرنده مرغ، پیاز، سیب زمینی، هویچ، شلغم، زردک، ساقه های کرفس، جعفری، نمک و فلفل بود را بررسی کردند. آنها همچنین سوپهای تجاری را با تأثیرات مشابه پیدا کردند، این احتمال وجوددارد که ترکیب مواد غذایی با هماهنگی تأثیرات مثبتی اعمال می کنند.

یک تحقیق دیگر از میامی نشان می هد که سوپ مرغ چیزی بیش از یک دارونما است. آنها با بررسی تأثیر آن در 15 داوطلب که سوپ مرغ، آب سرد و آب گرم مصرف کرده بودند به این نتیجه رسیدند که سوپ مرغ کارکرد تأثیر محافظتی از بدن دارد.

همچنین محققان دانشگاه نبرسکا دریافتند که ترکیب سبزیجات و مرغ در سوپ می تواند به تخفیف التهاب دستگاه تنفسی کمک کند. تمام مواد غذایی در این ترکیب در ارتقای سیستم ایمنی بدن موثر هستند.

تصویر ارائه شده محققان دانشگاه مریلند نمای سه بعدی  ویروس سرماخودگی

نکته مهم این است که در طول سرماخوردگی ضروتی ندارد که سوپ مرغ تنها غذای مصرفی ما باشد، دامنه وسیعی غذا که ارائه کننده مواد مغذی هستند، میوه ها، سبزیجات، دانه ها و پروتئینها در این دوره تأثیرگذار هستند.

مایعات گرم، چای های گیاهی بدون افزودن شکر نیز در درمان تأثیرگذار است. درحالی که ویتامین C ما را از ابتلا به سرما خوردگی محافظت نمی کند اما می تواند شدت ابتلا به بیماری را کاهش دهد، بنابراین استفاده از سیب زمینی شیرین، فلفل، کیوی و مرکبات در رژیم غذایی توصیه شده است.

محققان دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی نیوجرسی به این نتیجه رسیده اند که مصرف غذاهای پروبیوتیک می تواند به کاهش طول مدت سرماخوردگی کمک کند و همچنین از شدت علائم آن بکاهد.

تحقیقات روی 200 نفر که یا دارونما مصرف کرده بودند و یا ترکیبی از Lactobacillus rhamnosus و Bifidobacterium animalis مصرف کردنده بودند نشان می داد افرادی که از پروبیوتیکها تغذیه کرده بودند کمتر به سرما خوردگی مبتلا شده و تا 34 درصد کاهش علائم سرماخوردگی داشتند و سرماخوردگی آنها کمتر از 48 ساعت بوده است.

عملکرد مطلوب واحد «تحقیق و توسعه» گروه تولیدی اروم چکاوک

گروه تولیدی اروم چکاوک - واحد «تحقیق و توسعه گروه تولیدی اروم چکاوک» در سال 1397 با رویکرد بومی سازی آخرین یافته های علمی و پژوهشی صنعت طیور متشکل از نیروهای متخصص و مشاوران سطح بالا با سابقه کار تحقیقاتی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی شامل استادان مرکز تحقیقات علوم دامی کشور و همچنین استادان دانشگاه ارومیه به همراه کارشناسان ارشد و مجرّب «زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ اروم چکاوک» تاسیس گردید و اقدام به راه اندازی فارم تحقیقاتی با امکانات روز و ظرفیت پرورش 30.000 قطعه در دوره نمود.

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی اروم چکاوک، اهم فعالیت ها و طرح های انجام شده به شرح ذیل است:

بررسی تاثیر نوع پروبیوتیک مورد استفاده بر روی میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و درصد قطعات لاشه جوجه های گوشتی

بررسی تاثیر محدودیت غذایی در سنین اولیه و رشد جبرانی متعاقب آن بر عملکرد و درصد قطعات لاشه جوجه های گوشتی

بررسی تاثیر روش اعمال  محدودیت غذایی بر عملکرد و درصد قطعات لاشه جوجه های گوشتی

 مقایسه تاثیر دو نوع محرک رشد بر عملکرد، قطعات و ترکیبات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی

برگزاری کلاس آموزشی سیستمهای تهویه برای کارشناسان و مرغداران مشارکت کننده با گروه

ترجمه اسلایدهای «سیستمهای تهویه» برنارد گرین مشاور تهویه شرکت راس

ترجمه مقاله مروری «روشنایی برای جوجه های گوشتی» کارن شوان و هانک کلاسن

طرح های در دست اجراء

اجرای برنامه محدودیت غذایی از طریق کاهش دان سرانه و برنامه نوری بصورت پایلوت در واحدهای ششگانه منتخب

بررسی امکان استفاده از دستگاههای تصفیه هوا به روش پلاسمای سرد

بررسی استفاده از برخی گیاهان بومی منطقه به عنوان جایگزین بخشی از تامین پروتئین جیره

برنامه های آینده بخش تحقیق و توسعه

الف) میان مدت:

*بررسی امکان جایگزینی گیاهان بومی منطقه به جای سویا بعنوان منبع ارزان قیمت پروتئینی در جیره جهت کاهش قیمت دان و هزینه های تولید

* بررسی زمان مناسب قطع دان قبل از کشتار به منظور کاهش تلفات دان باقیمانده در چینه دان و سایر قسمتهای دستگاه گوارش و کاهش احتمال آلودگی لاشه به محتویات روده

* بررسی امکان بهبود کیفیت پودر ضایعات کشتارگاه طیور تولیدی در کشتارگاه و روشهای انجام آن جهت افزایش کیفیت دان پلت شده تولیدی در کارخانه خوراک دام

* بررسی دلایل پائین بودن کیفیت دان پلت شده تولیدی در کارخانه خوراک دام و یافتن روشهای بهبود کیفیت

*  بررسی در رابطه با برنامه روشنایی در سالن های پرورش و تاثیر منبع روشنایی بر عملکرد طیور

* بررسی تاثیر تراکم گله بر عملکرد طیور و تعیین مناسب ترین میزان آن

* ارائه نتایج حاصل از اجرای طرحهای تحقیقاتی بصورت سخنرانی در مجامع علمی، ارائه مقاله و حضور در همایش های علمی و چاپ مقاله در مجلات علمی، پژوهشی و ترویجی

ب) بلند مدت:

* اقدام و پیگیری ثبت بخش تحقیق و توسعه در سازمان صنعت، معدن و تجارت

* تلاش در جهت گسترش ارتباطات و همکاری با دانشگاه و شرکت های دانش بنیان در قالب اجرای پروژه های مشترک

* بررسی مقالات چاپ شده در مجلات، مجموعه مقالات همایش های علمی داخلی و خارجی جهت ایده یابی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی جدید

مراکز عرضه «مرغ تنظیم بازار» اروم چکاوک

گروه تولیدی اروم چکاوک: مراکز عرضه مرغ تنظیم بازار اروم چکاوک معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی اروم چکاوک، مراکز عرضه مرغ تنظیم بازار مرغ خوش پخت در مورخه 97/11/10 به قیمت مصرف کننده 11500 تومان در عکس زیر معرفی می گردد. از عموم هموطنان و مصرف کنندگان عزیز خواهشمند است در بازه زمانی اعلام شده از سوی نهادهای دخیل در امر توزیع مرغ گرم تنظیم بازار؛ در صورتی که از مراکز مذکور، مرغ را به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب تنظیم بازار خریداری نمایند؛ مراتب را به 124 گزارش کرده و یا با شماره تلفن های 18-04433678815 داخلی 113 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی گروه تولیدی اروم چکاوک - شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور خوش پخت

مدیرعامل گروه تولیدی اروم چکاوک تجلیل شد

گروه تولیدی اروم چکاوک -  همایش تجلیل از برگزیدگان صادرات استان آذربایجان غربی در سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اورمیه با شرکت استاندار، معاون سازمان استاندارد کشور و جمعی از مدیران کل استان امروز دوم بهمن 97 ساعت 9:30 قبل از ظهر در حالی برگزار شد که گروه تولیدی اروم چکاوک (مرغ خوش پخت) به مدیریت «غیبعلی قاسمی» حائز رتبه برتر بخش صادرات کشاورزی گروه کالایی محصولات دامی خوراکی گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی اروم چکاوک، در این مراسم تجلیل که بیش از 2 ساعت طول کشید، از صادرکنندگان عرصه های مختلف صنعتی، کشاورزی، تولیدی و... استان آذربایجان غربی با اهدای تندیس، لوح تقدیر و هدایای نفیسی قدردانی به عمل آمد.

در لوح تقدیر اهدایی که به امضای استاندار آذربایجان غربی و همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان رسیده است، خطاب به مدیرعامل گروه تولیدی اروم چکاوک آمده است:

مدیرعامل محترم گروه تولیدی اروم چکاوک

آنچه امروز در پرتو تلاش و موفقیت شما به دست آمده، پایه های اولیه و مستحکمی است برای گسترش روزافزون بازارهای هدف و رشد صادرات غیرنفتی که آثار پربهای آن در فرداهای آینده پدیدار خواهد گشت. ضمن تبریک انتخاب آن شرکت به عنوان «صادرکننده برگزیده استان آذربایجان غربی» در سال 1397 امیدواریم که با تعاول هوشمندانه، گام های استوارتری برای اعتلای ایران عزیز بردارید.

شایان ذکر است؛ گروه تولیدی اروم چکاوک (مرغ خوش پخت) دارنده عنوان تعاونی برتر ملی کشوری در سالهای 94، 95 و 96 بوده و قدرتمندترین زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ در شمال غرب کشور محسوب می شود.

افزایش تولید مرغ سبز ارگانیک توسط گروه تولیدی اروم چکاوک

 

گروه تولیدی اروم چکاوک - مدیرعامل گروه تولیدی اروم چکاوک از افزایش تعداد واحدهای دارای مجوز تولید مرغ سبز ارگانیک (بدون آنتی بیوتیک) زنجیره یکپارچه تولید مرغ گوشتی خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی اروم چکاوک، غیبعلی قاسمی افزود: تعداد قابل توجهی از مرغداری‌های موجود در کشور، دارای شرایط ساختاری مناسب جهت پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیك هستند و از طرف دیگر، مصرف كنندگان گوشت سفید، همیشه در جستجوی محصولات پروتئینی سالم تر و با كیفیت بهترند، بنابراین در صورت مشاركت مرغداران در گسترش تولید مرغ بدون آنتی بیوتیك، نه تنها منافع اقتصادی مرغداران تامین می‌شود، بلكه برابر نظرسنجی های صورت گرفته با معرفی درست و اصولی این محصول، مصرف كنندگان نیز از خرید مرغ سبز ارگانیک استقبال می‌کنند.

قاسمی خاطرنشان کرد: به همین دلیل این گروه تولیدی با بهره مندی از نکته نظرات صاحبنظران این عرصه در سازمان دامپزشکی کشور و با راهنمایی کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی، تعداد واحدهای پرورش مرغ سبز ارگانیک را افزایش داده و هم اکنون این گروه تولیدی با 8 واحد اقدام به تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک می کند که با رایزنی های صورت گرفته در نظر داریم این آمار را به نحو چشمگیری افزایش دهیم به نحوی که هر زمان مشتری و مصرف کننده اراده نماید، مرغ بدون آنتی بیوتیک حداقل از نوع منجمدش در دسترسش باشد.

شایان ذکر است، گروه تولیدی اروم چکاوک یکی از قدرتمندترین زنجیره های یکپارچه تولید مرغ گوشتی در سطح کشور و یکی از پیشگامان این صنعت است که از سال 1395 اقدام به تولید و عرضه مرغ سبز ارگانیک (بدون آنتی بیوتیک) نموده است که این محصول تولیدی که از طریق نمایندگی های فروش مرغ خوش پخت و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات تولیدی این زنجیره در سطح شهرستان های آذربایجان غربی و شرقی در دسترس مصرف کنندگان عزیز قرار می گیرد، استقبال خوبی را شاهد بوده است.

گفتنی است، اخبار مربوط به زمان دقیق عرضه مرغ سبز ارگانیک و همچنین رویدادهای مربوط به گروه تولیدی اروم چکاوک را می توانید از طریق همین سایت و یا از طریق اکانت اینستاگرامی https:///orum_chakavak/ دنبال فرمایید.

فاز جدید طرح توزیع مرغ تنظیم بازار اروم چکاوک شروع شد

به همت گروه تولیدی اروم چکاوک، فاز جدید توزیع مرغ تنظیم بازار خوش پخت، شروع شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی اروم چکاوک، در این طرح که با مشارکت شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور در شهرستان های اورمیه، نقده، ماکو، پلدشت، شوط، چالدران، قره ضیاءالدین، سلماس، مهاباد، و اشنویه توسط نمایندگی ها و مراکز عرضه مستقیم محصولات خوش پخت اجرا می شود، مرغ تنظیم بازار به قیمت 115000 ریال معادل 11500 تومان به دست مصرف کننده می رسد.

در عکس زیر مراکز عرضه مرغ تنظیم بازار به قیمت 11500 برای فردا 27 دی ماه 97 مشاهده می شود:

شایان ذکر است، در صورتی که مصرف کنندگان عزیز مرغ خریداری شده از مراکز عرضه مرغ تنظیم بازار به قیمتی بالاتر از نرخ اعلام شده خریداری کردند، با شماره تلفن های 18-04433678815 داخلی 113 تماس حاصل فرمایند.

صفحه2 از4

سایت های مرتبط

گروه تولیدی بهپرور

گروه تولیدی بهپرور آریا

اتاق بازرگانی

اتحادیه مرغداران گوشتی ایران

دامپزشکی